Plutokrati

3. mar, 2018

Den storfinansiellt plutokratiska maffians makt och inflytande över massmedier,polis och politiker,att belägga dem med tysthetslöfte,att inte röja källor,medför motsatsen till demokrati där lagarne brytas.

Det förekommer hemliga domstolar och dolda register där medborgare döms i tysthet.

Det händer även att psykiatriska tvångsmodeller används att tysta dissidenter.

När brottsoffer polisanmält och presenterat utförlig namnlista på vittnen och polisen inte ens bekymrat sig om att höra dessa, och lagt ner utredningen utan åtgärd,medför detta att myndigheterna indirekt gör sig skyldiga till "skyddande av brottsling"vilka bevisligen är dom själva.

I ett demokratiskt land värnar man om de mänskliga rättigheterna och värjer oss därför mot dessa Stasimetoder.

När Säkerhets och integritetsskyddsnämnden slutfört sina utredningar och kommer fram till att svenska enskilda medborgare utsatts för olaglig personkontroll och systematisk personförföljelse,utan erinran och med hemliga tvångsmedel,olaga personskydd, utan att få veta varför och ej heller möjlighet bemöta det där allt sker under tyst diplomati bakom lyckta dörrar av en krum liten krets,är det allt annat än demokrati.

Vårt ansvar är därför att redovisa inlagan av dokument till europadomstolen i stämning av svenska staten,varpå de utsatta brottsoffren för dessa odemokratiska övergrepp ges tillfälle att var för sig yrka på skadestånd,som androm o varnagel till de ansvariga myndigheter som bedrivit dylika häxjakter på oskyldiga medborgare.

Notarius publicus