DÖDLIG PRESS

Journalistiken är kall och slår gärna på lik,för ökad upplaga.